Directe opname afkickkliniek

inleiding

Klinische opname

GGZ kliniek

Good Hope biedt diverse behandelingen en therapieën aan om van een verslaving af te komen. Wanneer je te maken hebt met ernstige verslavingsproblemen, heeft directe opname in een afkickkliniek de voorkeur. Je krijgt dan intensieve lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg die je in staat stelt je verslaving de baas te worden. Good Hope maakt voor klinische opname gebruik van afkickklinieken in Zuid Afrika.

Verslavingzorg Good Hope

INZICHT

Wat is een

klinische opname?

Klinische opname ggz betekent dat je in een erkende verslavingskliniek verblijft. In onze kliniek is zeven dagen per week een multidisciplinair team van zorgverleners, counselors, psychologen en andere professionals aanwezig. Het afkickprogramma bestaat uit individuele behandelingen en groepstherapieën. Alle cliënten krijgen bij directe opname afkickkliniek specifieke op hun situatie toegespitste zorg. Daarbij is niet alleen bepalend voor welke verslaving opname noodzakelijk is.

 

Om je in onze ggz opname kliniek de juiste zorg te kunnen bieden kijken we namelijk ook naar je persoonlijke achtergrond. Factoren die meespelen zijn je privésituatie, medicijngebruik, eventuele psychische aandoeningen en of al vaker opname drugskliniek nodig was. Tijdens een klinische opname wordt voor zover mogelijk ook aandacht besteed aan bijkomende externe problemen. Het uitgangspunt van de behandelingen bij opname afkickkliniek blijft echter de verslavingshulp waarvoor je je tot ons hebt gewend.

INZICHT

Hoe lang duurt

opname afkickkliniek?

Verslavingsklinieken


 

 

 

De duur van een verslavingsbehandeling is bij elke acute opname afkickkliniek anders. Het ligt onder meer aan de reden voor opname ggz kliniek. Sommige verslavingen zijn bijvoorbeeld relatief snel te behandelen. Doorslaggevend zijn verder je persoonlijke vorderingen en het tempo waarin deze worden gemaakt. Afhankelijk van jouw verslaving kan tijdens opname in een afkickkliniek sprake zijn van een terugval. Dit komt veel voor bij klinische opname verslaving aan cocaïne.

De behandelprogramma’s bij Good Hope duren minimaal vier weken. Voor het beste resultaat adviseren wij evenwel ggz klinische opname voor de duur van zes weken. Na je opname verslavingszorg is er een verplicht nazorgprogramma, bestaande uit enkele meetings per week en minimaal één wekelijks online consult met een psycholoog. Het verlengen van je behandeling is altijd mogelijk. Daartoe kunnen wij je doorverwijzen naar diverse locaties in Nederland en België.

MOGELIJKEHEDEN

Vrijwillige directe opname afkickkliniek

versus gedwongen opname verslaving

Doorgaans wordt op vrijwillige basis tot klinische opname ggz besloten. De cliënt ziet zelf de noodzaak tot snelle opname afkickkliniek, al dan niet na overleg met of op aanraden van familie en andere naasten. Soms kan een verslaafde niet worden overtuigd van vrijwillige opname afkickkliniek. In het ernstigste geval is dan gedwongen opname afkickkliniek nodig. Hier wordt echter niet zomaar voor gekozen. Gedwongen opname verslaving kan namelijk alleen als de verslaafde een gevaar vormt voor zichzelf en de omgeving. Verder moeten er duidelijke aanwijzingen zijn voor een psychiatrische stoornis. De huisarts van de cliënt is verantwoordelijk voor het aanvragen van een verplichte opname verslavingskliniek.

gevolgen

Acute opname afkickkliniek

voor verschillende drugsverslavingen

Wie via Good Hope directe opname afkickkliniek wenst kan dit doen voor uiteenlopende verslavingen. Over het algemeen wordt echter vooral bij problematisch chronisch drugsgebruik overgegaan tot acute kliniek opname. Wij behandelen onder andere verslavingen aan:

DE VOORDELEN

Voordelen van

opname in kliniek Zuid-Afrika

Het feit dat onze ggz opname kliniek in Zuid-Afrika is gevestigd brengt diverse voordelen met zich mee. De belangrijkste is dat onze cliënten bij klinische opname in het buitenland uit hun vrienden- en bekendenkring worden gehaald. Vaak zijn dit immers ook mensen die drugs gebruiken. Bij opname verslaving via Good Hope weet je daarom zeker dat er geen verleidingen op de loer liggen.

Klinische opname ggz vindt plaats in een rustige buitenwijk van Kaapstad. Naast behandel- en therapieruimtes zijn er verblijfsaccommodaties en sport- en ontspanningsmogelijkheden. Tijdens een opname ggz kliniek kan je je dus helemaal focussen op het overwinnen van je verslaving. Good Hope regelt al het papierwerk en je vliegticket. Heb je verslavingshulp nodig? Neem voor directe opname afkickkliniek contact op voor een intakegesprek in Amsterdam.

Hulp bij stoppen met je verslaving

Versla je

verslaving

Good Hope biedt de mogelijkheid om eens en voor altijd af te rekenen met je verslaving. Wij helpen je met doeltreffende therapieën en behandelprogramma’s. Deze zijn gericht op de praktijk en jouw persoonlijke omstandigheden, terwijl er ook aandacht is voor de diepere oorzaken. Neem contact op voor een intakegesprek en laat je verslaving definitief achter je.