Afkicken
GHB verslaving

inleiding

GHB verslaving

Als u een drugverslaving heeft en verslaafd bent aan GHB, kan dit bijzonder negatieve gevolgen hebben voor geest en lichaam. Het is daarom van belang om zo snel mogelijk te stoppen met het GHB gebruik. Afkicken van GHB kost echter veel moeite en verloopt vaak zeer heftig. Dit dient dan ook onder medische begeleiding te gebeuren. Good Hope GGZ helpt u om veilig van uw verslaving GHB af te komen.

Verslaafd aan lachgas

INZICHT

Wat is

GHB?

De afkorting GHB staat voor gamma-hydroxybutaanzuur, maar het wordt ook wel gamma-hydroxyde-boterzuur genoemd. GHB is van oorsprong een narcosemiddel en kent als zodanig nog altijd medische toepassingen bij bepaalde slaapstoornissen, zij het niet op grote schaal. Algemeen associeert men GHB gebruik vooral met het uitgaansleven. Daarnaast is het een date-rapedrug.

risico'S

Hoe verslavend

is GHB?

Net als de meeste drugs is GHB verslavend. Opvallend daarbij is dat de verslaving zich met name uit in psychische afhankelijkheid van GHB. Af en toe gebruiken is vrijwel uitgesloten, want al gauw ontstaat de behoefte om de roes steeds vaker te ervaren, wat tot dagelijks GHB gebruik leidt. Daarbij is meestal meer GHB nodig om hetzelfde effect te bereiken. Wie elke dag gebruikt, is binnen enkele weken verslaafd aan GHB.

dieper graven

Symptomen van

GHB gebruik

GHB werkt na inname na 15 tot 30 minuten en houdt drie tot vier uur aan. Men raakt in een geestestoestand die vergelijkbaar is met de roes die alcoholgebruik geeft. Net als bij alcohol wordt men overmoediger, socialer en opgewekter. Daarbij vallen remmingen en angsten weg en worden lustgevoelens sterker. Later in de roes voelt de gebruiker zich energieker. Het effect van GHB en het verloop van de roes hangen evenwel af van hoeveel men neemt, want een dosering gaat vaak verkeerd. Bij een te hoge dosis GHB kan men bewusteloos raken of zelfs comateus worden. Hoeveel iemand bij GHB gebruik nodig heeft om het gewenste effect te bereiken, heeft te maken met het lichaamsgewicht, gewenning, hoe gevoelig men is en of er andere verdovende middelen zijn gebruikt.

de tekens herkennen

Effecten

bij verslaving GHB

De gevolgen van een GHB verslaving zijn groot. Wie GHB gebruikt kan na verloop van tijd problemen met het geheugen en de concentratie ervaren. Op korte termijn kunnen stuiptrekkingen in de ledematen en het gezicht optreden. Ook ademhalingsstoornissen zijn niet uitgesloten, met hersenbeschadiging als mogelijk gevolg. Bij een door een overdosis veroorzaakte coma kan de ademhaling zelfs helemaal stoppen. Onthoudingsverschijnselen die men kan ervaren bij stoppen met gebruik van GHB zijn onder meer epileptische periodes, psychoses, hallucinaties, depressieve gevoelens, overmatig zweten, angstaanvallen, spierpijn en slaapstoornissen. Mede door de hoge mate waarin GHB verslavend is en het vaak moeilijke en langdurige afkickproces is professionele ondersteuning onmisbaar.

link met middelenmisbruik

Hulp bij het overwinnen

van een GHB verslaving

Om uw verslaving aan GHB te overwinnen, krijgt u bij Good Hope GGZ de hulp die daarvoor nodig is. Vrijwel zonder uitzondering wordt daarbij gekozen voor een verblijf en behandeling in een kliniek. Voorafgaand aan de klinische opname is in veel gevallen eerst ontgifting nodig. Dit gebeurt in een externe medische instelling. Afhankelijk van hoelang u al verslaafd aan GHB bent, is voor deze behandeling tot twee weken nodig. Direct na het detoxprogramma vindt opname plaats in een Good Hope afkickkliniek in Zuid-Afrika.

behandelingsopties

Behandelingen

Good Hope GGZ

In onze afkickklinieken bieden wij verschillende behandelmethodes aan die u helpen bij stoppen met GHB. De klinieken zijn gespecialiseerd in behandelingen op maat, voor onder meer GHB,  speed verslaving en XTC verslaving, gebaseerd op uw persoonlijke situatie. U krijgt voor uw verslaving GHB dus geïndividualiseerde hulp, maar er worden ook groepstherapieën gegeven. Voor prehab, aftercare en therapeutische programma’s voor gezins- en familieleden kunt u terecht bij onze vestiging in Amsterdam. De korte tijdsspanne waarin GHB verslavend wordt en de grote gevolgen die dit kan hebben, maken snel ingrijpen noodzakelijk. Om af te kicken vraagt u een intakegesprek aan bij Good Hope GGZ in Amsterdam. Wij regelen de toelatingsbeoordeling en reisbescheiden voor uw klinische opname. Voor het financieel vergoed krijgen van afkicken van een GHB verslaving is een doorverwijzingsbrief van uw huisarts nodig.

een gezonder, gelukkiger leven

Pak je

leven terug