Lachgas verslaving:
Bij langdurig gebruik is lachgas verslavend

Verslaafd aan lachgas?

Lachgas is een al eeuwen bestaand middel, dat de afgelopen jaren door met name jongeren is ontdekt. Het wordt gebruikt door het via een ballon in te ademen en veroorzaakt vervolgens een korte roes. Wat gebruikers zich vaak niet realiseren, is dat ze het risico lopen een lachgas verslaving te ontwikkelen. Bent u verslaafd aan lachgas en heeft u moeite om met het gebruik te stoppen? Of kent u iemand met een lachgas verslaving? Dan kunt u voor hulp terecht bij Good Hope GGZ.

Lachgas verslaving

Om welke redenen

is lachgas verslavend?

Hoewel het niet tot de zwaarste verdovende middelen behoort, komt het wel degelijk voor dat mensen verslaafd raken aan lachgas. Het heeft met name een geestelijk verslavend effect. Een belangrijke reden daarvan is dat de roes bij het gebruik van lachgas al na één tot vijf minuten is uitgewerkt. Wie lachgas inhaleert neemt daarom meestal meerdere ballonnetjes achter elkaar. Als iemand vaker gebruikt, zal deze op den duur steeds meer nodig hebben. Er ontstaat een soort gewenning en ook een drang om het middel op bepaalde momenten of onder bepaalde omstandigheden te nemen. Het gevolg is dat iemand steeds vaker ballonnetjes lachgas gebruikt.

Drugsverslaving, vind je vrijheid terug.

De effecten

van lachgas

Lachgas staat ook wel bekend als distikstofmonoxide. In het verleden werd het soms gebruikt als recreatief middel. Vanaf de vorige eeuw kende het evenwel vooral toepassingen als verdovingsmiddel bij tandartsingrepen en kleine operaties. De roes ervan is dan ook vergelijkbaar met andere anesthesiemiddelen. Wie lachgas gebruikt ervaart een gevoel dat lijkt op dronkenschap. Wanneer grote hoeveelheden worden geïnhaleerd kan de gebruiker het bewustzijn verliezen. Andere bijwerkingen zijn duizeligheid, flauwvallen en misselijkheid. Doordat lachgas eigenlijk een verdovingsmiddel is, wordt pijn over het algemeen minder sterk gevoeld. Tijdens het vullen van ballonnetjes met lachgas uit een patroon of cilinder bestaat de kans op bevriezingsverschijnselen aan de vingers en handen. Bij mensen die het middel zonder ballon inhaleren kunnen dergelijke verschijnselen zich voordoen in de longen of aan de mond en lippen. Door de verhoogde pijngrens onder invloed van lachgas zal dit niet direct worden opgemerkt. 

Verder krijgt de gebruiker vaak last van tintelingen of een verdoofd gevoel in de armen, benen, handen en voeten. Naast lichamelijke verschijnselen zijn er diverse geestelijke effecten. Zo wordt het zicht vervormd en/of komt geluid vertraagd binnen. Verder kan men lacherig worden of een blij gevoel krijgen. Aan de andere kant kunnen gebruikers tijdens de roes ook juist onrustig of angstig worden.

Verslaafd aan lachgas

Gevolgen van lachgas verslaving

op de lange termijn

Afgezien van het feit dat men geestelijk verslaafd aan lachgas kan worden, brengt veelvuldig en langdurig gebruik ook diverse lichamelijke risico’s met zich mee. Wat bijvoorbeeld vaak voorkomt is dat er een tekort aan vitamine B12 ontstaat. Hierdoor kan het lichaam zenuwschade oplopen en kunnen verlammingsverschijnselen optreden. De klachten en gevolgen zijn te beperken middels fysiotherapie of door vitamines in te nemen. Omdat lachgas verslavend is, komt het echter voor dat gebruikers te lang met het middel doorgaan en het lichaam blijvende schade ondervindt. Dit uit zich in aanhoudende tintelingen, langdurig koude of gevoelloze handen en voeten, spierzwakte en een verminderde conditie en balans. Naast vitaminegebrek lijkt langdurig gebruik van lachgas bij pubers ook het zenuwstelsel aan

Lachgas verslaving behandelen

Verslaafd aan lachgas?

Good Hope biedt oplossingen

Net als veel andere drugs, zoals een cannabisverslaving of 3mmc verslaving, is lachgas verslavend en is het daarom moeilijk om ermee te stoppen. Regelmatig gebruik werkt bovendien vrijwel zonder dat u het doorhebt een lachgas verslaving in de hand. Gewoonte en de drang om het te nemen houden de verslaving onbewust in stand. Wanneer u merkt dat lachgas verslavend voor u is, is het echter nooit te laat om iets aan het gebruik te doen. Good Hope GGZ helpt u om ervan af te komen. Iedereen is anders en elke verslaving vereist dus een andere aanpak. We gebruiken daarom op uw situatie afgestemde behandelingen en therapieën. In plaats van een algemeen programma krijgt u bij ons de verslavingshulp die u daadwerkelijk nodig hebt.

Good Hope GGZ Verslavingszorg Quality Care

Lachgas verslaving behandelen

Contact opnemen

bij lachgas verslaving

Vanwege de manier waarop lachgas verslavend maakt en de gevolgen daarvan, raden wij u aan om snel contact op te nemen met Good Hope. Dat kan via onze website. Wij nodigen u dan uit voor een gesprek om een doelgericht behandelprogramma op te stellen.