Good Hope Health Care BV is een WTZI-geregistreerde GGZ-dienstverlener.

Verslaving

Contact Us

PLAN EEN INTAKEGESPREK

Wat is Verslaving?

Verslaving is een vreemd soort zelfdestructief gedrag waarbij het gebruik van drugs, alcohol en bepaalde handelingen een diepgaande impact heeft op het dagelijks leven van de gebruiker. Dit probleem lijkt zich enkel te manifesteren in een specifiek deel van de totale populatie drugs- en alcoholgebruikers: namelijk alleen bij degenen die gevoelig lijken te zijn voor verslaving. De meerderheid van de mensen die drugs of alcohol gebruiken, zijn geen verslaafden of alcoholisten. Erfelijke aanleg, psychologische problemen en omgevingsfactoren worden aangewezen als factoren die bijdragen aan het ontstaan en in stand houden van verslaving. Echter is er nog steeds geen universele consensus onder deskundigen over waarom sommige mensen verslaafd raken en anderen niet. Eveneens is er daarom ook geen universele consensus over de beste aanpak voor de behandeling van het probleem.

Verslavende middelen en gedragingen

Verslavingen kunnen verschillende vormen aannemen, variërend van maatschappelijk geaccepteerde middelen zoals alcohol, tabak en cannabis, tot het gebruik van illegale drugs zoals heroïne, cocaïne, ketamine, GHB en crystal meth. Daarnaast kunnen ook legaal verkrijgbare medicijnen voorgeschreven door een arts, leiden tot problematisch gebruik. Denk hierbij aan ritalin, kalmerende middelen als benzodiazepinen en oxazepam, en pijnstillers zoals oxycodon. 

 

Het spectrum van verslaving strekt zich echter verder uit dan alleen drugs en medicijnen. Zelfs activiteiten die op het eerste gezicht onschuldig lijken zoals internetgebruik, social media, gamen, gokken, eten, porno, seks en liefde, kunnen leiden tot geestelijke en/of lichamelijke afhankelijkheid.

Waarom is verslaving moeilijk te behandelen

Het ontwikkelen van een verslaving is vaak een geleidelijk proces. De meeste verslaafden herkennen het probleem niet, zelfs niet als het overduidelijk is. Hoewel ze gemakkelijk kunnen toegeven dat ze drugs gebruiken of alcohol drinken, ontkennen ze de mogelijkheid dat ze alcoholist of verslaafd zouden kunnen zijn . Dit is veelal het eerste obstakel tijdens een behandeling. Terwijl hun leven steeds verder uit elkaar valt, hebben verslaafden en alcoholisten de neiging hier andere verklaringen te vinden dan hun verslaving zelf . Mensen met een verslaving beschouwen hun drugs- of alcoholgebruik vaak als de oplossing in plaats van het probleem. Verslaving is een aandoening waar een taboe op heerst, en niemand wil dat label opgeplakt krijgen. Wanneer wordt geaccepteerd dat de verslaving de oorzaak is van verliezen in het leven, wordt ook duidelijk dat volledige abstinentie het enige redmiddel is. En laat dit nou juist iets zijn wat veel verslaafden en alcoholisten liever niet willen overwegen.

Waarom good hope je kan helpen

Bij Good Hope is onze vooraanstaande missie om mensen met een verslaving op een effectieve en duurzame manier te helpen. We bieden zowel klinische als ambulante behandelingen aan verslaafden en ondersteunen tevens hun naasten. We werken met een minimale wachttijd, overleggen met je zorgverzekeraar en regelen de administratieve zaken. Indien nodig organiseren we een detox en regelen we je opname in onze partnerafkickkliniek. We blijven altijd professioneel, betrokken en respectvol ten aanzien van jouw behoeften.

Good Hope ondersteunt jou en je familie in elke fase van het proces, van intake tot herstel. Jouw vertrouwen in de kwaliteit van onze ondersteuning en diensten staat bij ons hoog in het vaandel.

 

Onze oprechte zorg voor jouw welzijn onderscheidt ons van andere verslavingsbehandelingsaanbieders.

Good Hope biedt persoonlijke behandeling die wordt afgestemd op elk individu. Iedereen is uniek;  onze counselors richten hun gespecialiseerde kennis op jouw specifieke probleemprofiel.

 

Gerelateerde problemen zoals onverwerkt jeugdtrauma, een disfunctionele gezinssituatie, PTSS of andere problematiek zoals depressie, bipolaire stoornis, ADHD of borderline persoonlijkheidsstoornis kunnen impact hebben op de behandeling of leiden tot terugval. Het succes van onze behandeling wordt onder andere bepaald door de mate waarin onderliggende problemen worden aangepakt.

We respecteren je privacy. Je kunt erop vertrouwen dat alle persoonlijke informatie die je deelt zorgvuldig en strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer wij denken dat het uitwisselen van informatie essentieel is voor je herstel, vragen wij altijd eerst jouw akkoord; we zullen dit nooit doen zonder je toestemming.

 

We voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij ons houden aan de regels voor verwerking van persoonsgegevens (privacywet).

  • Good Hope voldoet aan de kwaliteits- en wettelijke eisen zoals vastgelegd in de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZi).
  • Wij staan bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport WTZi-geregistreerd als professionele GGZ-instelling en garanderen hiermee het behoud van kwaliteitszorg.
  • Good Hope heeft de mogelijkheid om vergoeding aan te vragen bij jouw zorgverzekeraar voor de geboden verslavingsbehandeling.