Een vrijer en completer leven
zonder verslaving

inleiding

Leven zonder

verslaving

Een verslaving is een geestelijke en/of lichamelijke ziekte, waarbij de mate waarin iemand een bepaald middel gebruikt of toegeeft aan een bepaalde gewoonte een te groot stempel op het leven drukt. Erfelijke aanleg, psychische problemen en omgevingsfactoren dragen vaak aan bij aan een verslaving.  

 

Good Hope is een organisatie die verslaafde mensen en hun wanhopige familieleden de helpende hand biedt. Wij werken zonder wachtlijsten, overleggen met uw zorgverzekeraar, regelen de toelatingsbeoordeling en het papierwerk, en maken het eventuele reisarrangement.

U krijgt bij ons snel de noodzakelijke hulp, met een op uw behoeften toegespitst behandelprogramma.

Stoppen met cocaïne

INZICHT

Wat is een verslaving en welke

verslavende middelen en gedragingen zijn er?

Iemand die verslaafd is, heeft een lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid ontwikkeld van een bepaald middel, bepaald gedrag of een bepaalde gewoonte. Verslavingen kunnen allerlei vormen aannemen. Voorbeelden die iedereen wel kent zijn het dagelijks gebruik van middelen als alcohol of tabak. Daarnaast zijn er tal van andere vaak illegale soorten drugs waaraan men verslaafd kan raken, zoals:

Legaal verkrijgbare en door een medicus voorgeschreven geneesmiddelen leiden soms eveneens tot problematisch gebruik. Zo komen onder meer verslavingen voor aan het ADHD- en narcolepsiemedicijn ritalin, kalmerende middelen als benzodiazepinen en oxazepam, en pijnstillers zoals oxycodon.  Drugs en medicijnen zijn niet de enige verslavende middelen. Ook voor op het eerste gezicht minder risicovolle gewoontes, gedragingen en hobby’s kunnen mensen een geestelijke en/of lichamelijke afhankelijkheid ontwikkelen, waaronder: 
gaming-addiction-treatment-tharagay-rehab-cape-town-tied-to-.jpg

INZICHT

Wanneer ben je verslaafd

en hoe is dit te herkennen?

De ontwikkeling van een verslaving gaat vaak geleidelijk. Zelfs door de verslaafde zelf wordt dit aanvankelijk soms niet opgemerkt. Er kan dan ook veel tijd overheen gaan voordat de ernst van de situatie wordt ingezien.  

Men spreekt van een verslaving als de lichamelijke of geestelijke afhankelijkheid dusdanig groot is, dat het dagelijks leven erdoor wordt beheerst. In dat stadium gaat het vaak ten koste van andere activiteiten en van de kwaliteit van leven. 

Belangrijke aanwijzingen zijn: 

  • er is sprake van een zich regelmatig herhalend patroon 
  • de verslaafde kan dat niet of nauwelijks doorbreken 
  • de gebruiker zoekt de oorzaak van de situatie elders 
  • de gebruiker isoleert zich steeds meer van familie, vrienden en bekenden 

Verslavingen komen in verschillende gradaties voor. Algemeen geldt dat er iets aan een verslavende gewoonte of het gebruik van een verslavend middel moet worden gedaan, wanneer u of uw omgeving de situatie als problematisch ervaart. Waar sommige mensen dat niet onder ogen willen zien, zullen anderen eerder van zichzelf vinden dat ze een verslavingsprobleem hebben. Het onderkennen van het overmatig gebruik van bepaalde middelen of verslavende gewoontes is een belangrijke stap op weg naar het afzweren ervan. 

andere gevolgen

Wat kunt doen

tegen uw verslaving?

In welke mate en waaraan u ook verslaafd bent, het is vrijwel altijd mogelijk om van uw verslaving af te komen. Het is echter erg moeilijk om dit alleen te doen. Daarom zijn professionele hulp en zorg voor mensen met een alcohol-, drugs-, medicijn- of gedragsverslaving essentieel.  

Dat is waar Good Hope de helpende hand biedt aan verslaafden. Wij staan voor een geïndividualiseerde benadering van verslavingsbehandelingen. Dit betekent dat u een behandelingsdienst met maatwerk krijgt, die volledig op uw situatie en behoeften is afgestemd. 

Bij Good Hope kunt u terecht voor klinische behandelingen, ambulante behandelingen en ‘prehab’ individuele counseling. Bij een klinische behandeling is er sprake van opname in een van onze locaties, terwijl u tijdens een ambulant behandelprogramma gewoon thuis verblijft. ‘Prehab’ individuele counseling richt zich op cliënten die niet zeker weten of hun verslavingsprobleem behandeling vereist. Hierbij zorgen wij voor begeleiding, zodat de juiste beslissing genomen kan worden. 

Een aanvullende behandeling die we indien nodig aan alcohol-, medicijn- en drugsverslaafden aanbieden is ontgiften. Dit gebeurt bij een partnerinstelling onder leiding van getrainde artsen en verpleegkundigen. Daarnaast hebben wij een uitgebreid nazorgprogramma om terugval te voorkomen en u te helpen terug te keren naar een verslavingsvrij dagelijks leven.  

 

Om de gezins- en/of familieleden, kennissen en vrienden van verslaafden te helpen, hebben we een ondersteunende dienst voor voorlichting, hulp en traumaherstel. Good Hope geeft u de verslavingsbehandeling en nazorg die u nodig hebt en laat ook uw familie en andere nauw betrokkenen niet in de steek. 

Good Hope GGZ Verslavingszorg Kwaliteitszorg

een gezonder, gelukkiger leven

Pak je leven

terug op