Good Hope Health Care BV is een WTZI-geregistreerde GGZ-dienstverlener.

Drugsverslaving:
vind hulp bij Good Hope GGZ

Vind hulp bij Good Hope GGZ

Niet veel mensen willen toegeven dat ze een behandeling tegen alcoholverslaving nodig hebben, of dat ze een probleem met alcohol hebben, zelfs niet als dat voor iedereen in hun omgeving duidelijk is. De eerste stap naar een behandeling tegen alcoholmisbruik en herstel is aanvaarden dat je een probleem hebt.

Drugsverslaving

Wanneer iemand aan drugs verslaafd is, betekent dit dat deze een lichamelijke afhankelijkheid en/of geestelijke afhankelijkheid heeft ontwikkeld voor een bepaald middel. Vaak is dit opwekkend of anderszins stimulerend. Hoewel ook alcohol en nicotine verslavende middelen zijn, deelt men deze doorgaans niet in bij drugs. Dat komt door hun min of meer vrije verkrijgbaarheid en vooral omdat ze bij een relatief groot deel van de bevolking ingeburgerd zijn.

Wanneer ben je verslaafd aan drugs?

Hoewel veel drugs verslavend zijn, ondervindt niet iedereen een even sterke fysieke of psychische afhankelijkheid. Of iemand verslaafd raakt ligt aan erfelijke factoren, privéomstandigheden, de mensen waarmee men omgaat en de reden voor het gebruik. Om te bepalen of er van een verslaving drugs sprake is, hebben professionals in de geestelijke gezondheidszorg een aantal criteria opgesteld. Deze zijn samengebracht in de zogeheten Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Verslavingen worden in dit Amerikaanse classificatiesysteem overigens aangeduid met de term ‘stoornis in het gebruik van middelen’.  Hoe meer criteria op iemands situatie van toepassing zijn, hoe ernstiger de verslaving is. Het handboek maakt bij gebruik van middelen onderscheid tussen een milde, matige en ernstige stoornis.

Hoe herken ik mijn drugsverslaving?

De criteria die worden gehanteerd voor een drugsverslaving zijn onder andere:

  • Frequenter en hoger drugs gebruik dan gepland
  • Sterke drang om te gebruiken
  • Behoefte aan steeds grotere hoeveelheden om hetzelfde effect te bereiken
  • Men is veel tijd kwijt aan het verkrijgen en gebruiken van het middel
  • Doorgaan met gebruiken ondanks de professionele, relationele en sociale problemen die het met zich meebrengt
  • Blijven gebruiken, ook als duidelijk is dat dit ten koste gaat van het lichamelijke en psychische welzijn
  • Ontwenningsverschijnselen wanneer men stopt met gebruiken
  • Pogingen om te stoppen zijn tevergeefs

Aan welke drugs kan men verslaafd raken?

Iemand die drugs gebruikt kan in principe altijd een verslaving daaraan ontwikkelen. Welke drugs wat dat aangaat het meest schadelijk zijn is voor iedereen anders. Ook bestaan er illegale middelen waaraan men niet zomaar verslaafd raakt. Dat geldt in het algemeen bijvoorbeeld voor tripmiddelen als lsd en paddo’s. 

Het gevaar van deze middelen is wel dat door het regelmatige gebruik ervan psychische problemen kunnen ontstaan. De meest verslavende drugs zijn echter opwekkende middelen zoals cocaïne, xtc en speed. Andere bekende verslavende drugs zijn de roesmiddelen GHB en heroïne. Verder ervaren steeds meer mensen een verslaving aan hasj of wiet. Niet zelden is daarbij ook sprake van een nicotineverslaving. Zowel uit het gebruik van hard- als softdrugs kan dus een verslaving ontstaan.

Wat kunt u doen bij drugsverslaving?

Bent u verslaafd aan drugs en wilt u uw vrijheid terug? Afhankelijk van welke drugs u gebruikt en hoelang u dat al doet, is zelf stoppen helaas niet altijd een optie. Mogelijk zult u dus moeten afkicken van drugs door middel van een ambulante behandeling of klinische opname. Voor beide kunt u terecht bij Good Hope GGZ. De aard en mate van uw verslaving drugs bepalen waarbij u het meest gebaat bent. Ambulante verslavingsbehandelingen verzorgen wij op ons hoofdkantoor in Amsterdam, net als prehab- en aftercare-programma’s. Lees meer over onze behandelingsdiensten.

Kick af van een verslaving aan drugs

Heeft u een ernstige of langer durende drugsverslaving? Dan is meestal een opname in een van onze klinieken in Zuid-Afrika nodig. Via onze website kunt u een intakegesprek daarvoor aanvragen op ons kantoor in Amsterdam. Overigens is bij verslavingen aan zware drugs voor klinische opname soms eerst een detox behandeling nodig. Deze besteden wij uit aan een medische instelling en vindt plaats voordat u afreist naar onze Rustenburg-drugskliniek in Kaapstad. Good Hope GGZ heeft geen wachtlijst, dus uw behandeling kan op korte termijn beginnen. Voor een vergoeding via uw zorgverzekering is een verwijzingsbrief van uw huisarts vereist, en indien gewenst vragen wij die voor u aan. Good Hope GGZ regelt tevens de reispapieren en toelatingsbeoordeling voor klinische opname.