Kies voor herstel
en herwin uw leven.

Good Hope is toegewijd aan de gezondheid en het herstel van elke cliënt. We doen er alles aan om u en uw dierbaren de best mogelijke zorg te bieden.

Verslavingsbehandeling & therapie

De verslavingsbehandeling van Good Hope hanteert een persoonlijke benadering. Wij bieden een behandeling die gericht is op hoop en connectie en die afgestemd is op uw behoeften. Ons doel is om de persoon aan een programma te koppelen, niet om simpelweg een stoornis te behandelen.

Behandelingsaanvraag

Het behandelingsproces begint met uw eerste aanvraag, mogelijk per e-mail of telefonisch. Een lid van ons team zal daarna zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om uw behandelingsbehoeften te beoordelen. Een eerste intakegesprek vindt plaats bij ons op kantoor op een voor u geschikte tijd.

Intakegesprek

Hier ontmoet u een lid van ons klinisch team dat een uitgebreider interview zal afnemen. We willen alles weten over uw verslaving en de problemen die dit in uw leven veroorzaakt. Daarnaast vragen wij om meer informatie over uw persoonlijke situatie, of u voorgeschreven medicatie gebruikt, en uw behandelgeschiedenis. Uiteraard zijn wij ook geïnteresseerd in uw motivatie voor een behandeling.

We zullen samen met u een beslissing nemen over de meest passende zorg, voor u. Er zijn drie mogelijkheden:

Er zijn drie mogelijkheden:

KLINISCHE
Behandeling

Als klinische behandeling wordt geadviseerd, zullen we met u afspraken maken om dit te faciliteren. Good Hope Health Care zal contact opnemen met uw ziektekostenverzekering om ervoor te zorgen dat er fondsen beschikbaar zijn voor de behandeling en om al het papierwerk te regelen.

AMBULANTE Behandeling

Dit is een minder intensieve vorm van behandeling die het mogelijk maakt om thuis te wonen, door te gaan met normale activiteiten zoals werk, maar het vereist om clean en nuchter te blijven tijdens het behandelingsprogramma. Zo niet, dan upgraden we u naar klinische zorg.

“PREHAB” individuele Behandeling

Dit programma is voor cliënten die onzeker zijn over de ernst van hun verslaving en of ze behandeling wel nodig hebben. “Prehab” is een individuele begeleidingsdienst die u kan helpen om een geïnformeerde beslissing te nemen over de beste weg vooruit.

Ontgiften

Cliënten die ernstig verslaafd zijn aan drugs of alcohol, kunnen voorafgaand aan de opname, baat hebben bij ontgifting. Dit is een gespecialiseerde dienst door Good Hope GGZ zelf wordt uitgevoerd in een geschikte medische instelling. Een groot deel van onze partner klinieken staan ook geregistreerd om bij te ontgiften en dus is dit ook een optie.

Speciaal getrainde artsen en verpleegkundigen zullen dit ontgiftingsproces begeleiden en ervoor zorgen dat alle voorzorgsmaatregelen worden genomen voor een veilige, succesvolle ontgifting. Indien ontgifitng in Nederland vooraf noodzakelijk is (GHB) helpen we u bij het vinden van de juiste instelling.

Ambulant Zorgprogramma

Good Hope biedt een Ambulant Zorgprogramma (BGGZ). Het is ontworpen voor die cliënten die de intensiteit van klinische zorg niet nodig hebben of niet in staat zijn om aan de eisen van klinische zorg te voldoen. Good Hope maakt gebruik van het behandelprogramma Resultaten Scoren, dat is ontwikkeld door de Stichting Verslavingskunde in Nederland. Het programma bestaat uit maximaal 12 sessies: 8 gestructureerde sessies en 4 sessies in te richten naar uw behoeften.

 

De principes achter het programma zijn als volgt: Eerst zullen we de functie van uw gebruik identificeren, welk doel uw gebruik u dient en vervolgens helpen we u te begrijpen waarom deze functie betekenis of voordeel voor u heeft. Heel vaak heeft dit te maken met het leerervaringen uit je verleden. Hoewel men de tijd niet kan terugdraaien om te kijken naar wat er echt in het verleden is gebeurd om de verbanden met de huidige situaties te zien, kan het zeker nuttig zijn om te weten waar uw gebruik vandaan komt. Nieuwe inzichten faciliteren nieuw gedrag.

 

Het programma is ook erg praktisch en geeft handvatten om middelen te weigeren in uitdagende situaties, om met gedachten en mensen om te gaan zonder zich over te geven aan verlangen en gebruik. Het programma is zo gestructureerd dat u gedragsveranderingen tussen sessies kunt oefenen en de ervaringen met het nieuwe gedrag bespreekt met uw behandelaar. Het is belangrijk om te beseffen dat herstel van verslaving gaat over een gedragsverandering. Hiertoe moet nieuw, gezond gedrag worden geïntroduceerd dat minstens zo functioneel is als uw gebruik, maar minder schade aanricht. Triggers met een hoog risico moeten worden vermeden en nieuw gezond gedrag dient beloond te worden.

 

Tot slot helpt het programma u bij het opstellen van een terugvalplan, in geval van nood.

 

U komt in aanmerking voor het Ambulante Zorg Programma, indien u:

  1. In staat bent om alle sessies bij te wonen, online of persoonlijk
  2. Geen detox nodig heeft
  3. Psychiatrisch en emotioneel stabiel bent
  4. U een zekere mate van sociale stabiliteit in uw leven hebt

Nazorgprogramma

Na voltooiing van de klinische behandeling raden we u ten zeerste aan om deel te nemen aan ons wekelijkse nazorgprogramma om uw herstel te versterken en u te helpen bij mogelijke terugvalsituaties.

In ons nazorgprogramma leren we je om te gaan met triggers en het herkennen van terugvalrisico’s, en geven we advies over hoe je weer terug in het dagelijkse leven kan komen na de klinische behandeling. Er zijn ook georganiseerde groepsbijeenkomsten om begeleiding en houvast te bieden tijdens uw herstelperiode.

Zorg voor u en uw gezin

Familieleden maken soms deel uit van het probleem. We bieden een gezinsondersteuningsprogramma voor familieleden en naasten om hen te helpen op een positievere manier met uw verslaving om te gaan.

Het familieprogramma helpt u en uw dierbaren om voorafgaande en huidige ervaringen, gerelateerd aan de verslaving, te onderzoeken en te kijken hoe ze een deel van de oplossing kunnen uitmaken. Daarnaast biedt het programma diepgaande voorlichting over het omgaan met verslaving en hulp voor familieleden, om te herstellen van het trauma dat is veroorzaakt door leven met een verslaving.

Wij bieden de volgende diensten aan in Amsterdam

Wat Onze Cliënten Te Zeggen Hebben

Waarom Niet Vandaag Een Afspraak Maken?

Zou u meer willen weten over onze verslavingszorg en hoe wij u kunnen helpen, voel je vrij om contact met ons op te nemen via de telefoon of vul het onderstaande formulier in voor een dieper interview.