Oxycodon
verslavend en gevaarlijk

Verslaafd aan oxycodon?

Oxycodon is een sterke pijnstiller met beperkte medicinale toepassingen. Het middel wordt onder meer voorgeschreven aan mensen die hevige pijn van chronische aard hebben, aan kanker lijden of een zware operatie hebben ondergaan. Qua toepassing is oxycodon dus vergelijkbaar met morfine. Behalve pijnstillend is het echter ook zeer verslavend. Vooral voor wie gedurende een lange tijd oxycodon gebruikt heeft kans op een medicijn verslaving. Van oxycodon afkicken wordt daarna erg moeilijk. Om uw oxycodon verslaving af te bouwen kunt u Good Hope GGZ inschakelen.

speed verslaving

INZICHT

Geschiedenis

van oxycodon

Oxycodon werd voor het eerst gemaakt in 1916 in Duitsland. Het is afgeleid van thebaïne, dat gewonnen wordt uit de papaverplant en verwant is aan de bekendere opiaten morfine en codeïne. Een belangrijk verschil is dat oxycodon veel krachtiger is. Het middel is zelfs twee keer sterker dan morfine. Vanaf de jaren 90 schreven met name artsen in de Verenigde Staten de pijnstiller oxycodon steeds vaker voor en nam ook het recreatieve gebruik ervan toe. Dit leidde daar tot miljoenen mensen die verslaafd aan oxycodon zijn en vele doden. Ook in Nederland laat het gebruik van oxycodon een stijgende lijn zien. Het aantal gebruikers nam toe van 75.000 in 2007 tot 485.000 in 2018. Een belangrijke reden voor het toenemende gebruik is dat afkicken oxycodon een langdurig proces is. Het stijgende aantal oxycodon verslavingen vertienvoudigde in deze periode. Het aantal overdosissen steeg naar 424.

Oxycodon, vind je vrijheid terug.

Wat maakt

oxycodon verslavend?

Bij mensen die gedurende enkele dagen oxycodon nemen komt verslaving vrijwel niet voor. Als u voor langere tijd dit medicijn gebruikt, is dat echter niet zonder risico. Net als veel andere verslavende middelen kan bij oxycodongebruikers een tolerantie optreden. Daardoor is steeds meer nodig om hetzelfde effect te bereiken. Dit fenomeen van gewenning wordt ook wel dosis-escalatie genoemd en treedt in het geval van oxycodon alleen op bij langdurig gebruik. Er zijn verhalen bekend van mensen die voor het bestrijden van chronische pijn begonnen met een dagelijkse dosis van 20 milligram en eindigden met 500 milligram per dag. 

De kans dat men bij langdurige pijnbestrijding of recreatief gebruik een oxycodon verslaving ontwikkelt ligt tussen 3 en 25%. Afkicken van oxycodon blijkt voor veel chronische gebruikers erg moeilijk.

verslaafd aan oxycodon

Verslaafd aan oxycodon

als recreatieve drugs

Naast een pijnstillende werking heeft oxycodon ook andere effecten. Het middel veroorzaakt onder bepaalde omstandigheden bij veel mensen een blij gevoel. Deze euforische werking zorgt ervoor dat de gebruiker meer ontspannen is en tijdelijk geen last heeft van bijvoorbeeld angst of verdriet. Oxycodon werkt na inname na tien tot dertig minuten, waarna het pijnstillende en/of euforische effect meestal voor een periode van vier tot zes uur aanhoudt. De duur is afhankelijk van de dosis en verschilt per persoon. Het medicijn Oxycontin kan tot twaalf uur na inname zijn werking behouden.

Bijwerkingen van oxycodon verslaving

Gebruikers van oxycodon ervaren vaak diverse negatieve bijverschijnselen. U kunt onder meer last krijgen van constipatie, misselijkheid, overgeven, slaperigheid, duizelingen, hoofdpijn, jeuk en buikpijn. Vooral duizelingen en slaperigheid kunnen grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld in het verkeer. Andere klachten zijn zweten, een droge mond en een verminderde eetlust. Tot de geestelijke bijwerkingen behoren verwarring, prikkelbaarheid en een beperkter gevoelsleven. Bij een overdosis kan een gebruiker in coma raken of in het ernstigste geval overlijden. Het risico op bewusteloosheid wordt groter wanneer er alcohol, GHB of andere drugs bij worden gebruikt. De dosis oxycodon hoeft dan niet eens heel groot te zijn.

oxycodon verslavend
Good Hope GGZ Verslavingszorg Quality Care

Afkicken van oxycodon

De mate waarin oxycodon verslavend is, maakt het lastig om ermee te stoppen. Wie het voor langere tijd neemt, komt er dan ook niet zomaar vanaf. U moet rekening houden met een afkickperiode van enkele weken. Bovendien brengt van oxycodon afkicken angst, rusteloosheid, slapeloosheid, maag-darmklachten en andere ontwenningsverschijnselen met zich mee. Daarom is het af te raden om zelfstandig te stoppen met oxycodon.

een gezonder, gelukkiger leven

Hulp bij

afkicken oxycodon

Bent u verslaafd aan oxycodon en wilt u daar via een doeltreffende behandeling van afkomen? Dan doet u dat via Good Hope GGZ in Amsterdam. U kunt bij ons terecht voor een klinische of ambulante behandeling. Wij bieden professionele hulp die is toegespitst op uw situatie en omstandigheden. Daarnaast verlenen onze klinieken diensten op gebied van andere verslavingen, zoals een ritalinverslaving en alcoholverslaving. Neem contact op via de website of per telefoon voor een intakegesprek als u definitief en onder de juiste omstandigheden wilt afkicken van oxycodon.