Good Hope Health Care BV is een WTZI-geregistreerde GGZ-dienstverlener.

Familieprogramma

Een verslaving raakt niet alleen de persoon die verslaafd is, maar heeft ook aanzienlijke impact op directe naasten. Wij hechten veel waarde aan het betrekken van familie en vrienden bij de behandeling, omdat het omgaan met de gevolgen van verslaving van een dierbare niet eenvoudig is.

Familiebijeenkomst

Ter ondersteuning van familie en naasten organiseert Good Hope een wekelijkse familiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is ontworpen om begrip te creëren en inzicht te verschaffen in de aard van verslaving. Daarnaast biedt het de gelegenheid voor lotgenoten om ervaringen te delen en steun te vinden bij elkaar. Deze bijeenkomst is geheel vrijblijvend.

Creëren van begrip:

Het begrijpen van verslaving als een ziekte is cruciaal voor zowel de verslaafde als de naasten. Het Familieprogramma biedt educatieve elementen die inzicht verschaffen in de aard van verslaving, de onderliggende oorzaken en de impact ervan op het dagelijks leven. Door begrip te creëren, ontstaat er ruimte voor compassie en ondersteuning.

Ons team in Amsterdam staat klaar om jouw vragen te beantwoorden. Wil je meer weten over onze behandelingen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Ondersteuning voor naasten:

Familieleden en vrienden van iemand met een verslaving kunnen te maken krijgen met uiteenlopende emoties, variërend van machteloosheid tot frustratie. Het Familieprogramma biedt een veilige ruimte waarin naasten hun ervaringen kunnen delen, ondersteuning kunnen vinden bij andere families in vergelijkbare situaties en copingmechanismen kunnen ontwikkelen.

Breken van patronen:

Vaak ontstaan er binnen families bepaalde patronen als reactie op de verslaving. Deze patronen kunnen ongezond zijn en bijdragen aan de instandhouding van de verslaving. Tijdens het Familieprogramma worden deze patronen besproken en waar nodig doorbroken, waardoor de basis wordt gelegd voor gezonde interacties.

Betrekken bij het behandelproces:

Het betrekken van familie bij het behandelproces vergroot de kans op duurzaam herstel. Het Familieprogramma biedt de mogelijkheid om gezamenlijke doelen te stellen, communicatiestrategieën te ontwikkelen en ondersteuning te bieden bij de uitdagingen die zich kunnen voordoen tijdens en na de behandeling.