Belangrijke Informatie

Good Hope Gezondheidszorg BV is een WTZI-geregistreerde GGZ-dienstverlener

Veelgestelde vragen

Hoe verloopt het behandelingsproces?

Het behandelingsproces begint met uw eerste aanvraag, mogelijk per e-mail of telefonisch. Vervolgens plannen we samen een intakegesprek. Hier ontmoet u een lid van ons klinisch team dat een uitgebreider interview zal afnemen. We zullen samen met u een beslissing nemen over de meest passende zorg.

Lees meer over het behandelingsproces

Wat zijn de toelatingscriteria

Je moet een alcohol-, drugs- of andere verslavingsstoornis hebben en een zekere bereidheid om deel te nemen aan het programma. Je moet psychiatrisch stabiel zijn en 18 jaar of ouder. Als je een lopende gerechtelijke procedure hebt, is dit niet noodzakelijkerwijs een uitsluitingscriterium. Het helpt altijd als familieleden en belangrijke anderen bereid zijn om deel te nemen aan het herstelproces.

Lees meer over de toelatingscriteria

Behandelt Good Hope GGZ alleen drugs- en alcoholverslaving?

Ons primaire expertisegebied is Stoornissen in het gebruik van middelen – illegale drugs, alcohol en farmaceutica – en leden van ons team hebben speciale expertise in gedragsverslavingen. Dit omvat gokken, seks, eten en gamen. Hoewel elk gedragsverslaving zijn eigen nuance heeft, hebben ze allemaal veel gemeen.

Wat gebeurt er als ik andere psychische of emotionele problemen en een verslaving heb?

Het behandelprogramma richt zich voornamelijk op middelengebruik en ander verslavend gedrag en de problemen die het in je leven heeft veroorzaakt. We begrijpen echter dat verslaving niet in een vacuüm voorkomt en daarom zal ons team van professionals altijd de andere problemen aanpakken, waaronder depressie, beschadigde familierelaties en arbeidsproblemen. We zullen altijd naar het grotere geheel kijken, maar ons uitgangspunt is de verslaving. Vaak komen secundaire verslavingen, die zijn verborgen door het primaire probleem, naar voren tijdens de behandeling. Deze komen ook aan bod.

Wat is het kortst mogelijke verblijf in een afkick kliniek?

Het kortste behandelprogramma in een afkick kliniek dat wij aanbieden is 4 weken. We raden echter een programma van 6 weken aan om het maximale voordeel te behalen. Voor cliënten die hun behandeling willen verlengen, zijn wij nauw verbonden met excellente Halfway Houses en Safe Houses en hebben nauwe contacten met Safehouses in Nederland en België voor verdere ondersteuning en begeleiding.

Wat gebeurt er als ik ontgifting nodig heb?

Onze afkick klinieken hebben een 24/7 verpleegkundige dienst en een arts om ondersteuning en medicatie te bieden voor ontgifting en is hiervoor geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid.

Krijg ik een afspraak met een psychiater?

De psychiater is je hoofdbehandelaar. Je hebt een intakegesprek met hem en in week 2, 4 en 6 (ontslaggesprek) van je opname. Verder kun je een gesprek met hem aanvragen als je daar een helder doel voor ogen hebt. In de kliniek is de coördinerend behandelaar een GZ-psychologe van Good Hope. Je kunt bij haar in eerste instantie terecht als je vragen hebt over je behandeling.


Zijn mobiele telefoons toegestaan voor cliënten tijdens het verblijf in de verslavingskliniek?

Cliënten hebben na de eerste week van de behandeling elke avond beperkte toegang tot mobiele telefoons. Essentiële of dringende verzoeken zullen altijd in overweging worden genomen. Ouders met jonge kinderen kunnen hun kinderen ook bellen tijdens de eerste week van de behandeling.

Hoe zit het met toegang tot laptops en computers?

Het schermbeleid in de klinieken stelt cliënten in staat om toegang te krijgen tot hun persoonlijke laptops tijdens toegewezen dagelijkse tijdvakken, na de eerste fase van de behandeling. Speciale verzoeken om een laptop te gebruiken zullen altijd in overweging worden genomen. MP3-spelers zijn in privétijd toegestaan. Precieze regels staan in de reisvoorbereiding die met je wordt doorgenomen voor vertrek.


Wat zijn de kosten van een behandeling via Good Hope GGZ?

De kosten zullen veelal vergoed worden door uw zorgverzekering. Het eigen risico wordt aangesproken. De kosten zijn inclusief volpension, het behandelingsprogramma en luchthaventransfers. De vergoedingen zijn exclusief medische diensten die niet rechtstreeks verband houden met het programma.

Hoe zit het met Rustenburg licenties?

Rustenburg heeft een volledige licentie bij alle relevante overheidsdiensten als behandelcentrum, detoxcentrum en psychiatrische kliniek voor dubbele diagnose en voldoet aan de personeelseisen voor dergelijke registraties.

Als ik alleen een intake heb gehad, moet ik die betalen?

Nee. Intakes zijn bedoeld om problemen vast te stellen en daarbij de juiste zorg te vinden. Dat betekent soms ook dat behandeling niet bij Good Hope plaatsvindt en helpen we de juiste richting te vinden die wel hulp kan bieden. Soms betekent het dat je van behandeling (bij Good Hope) afziet. Dat laatste hopen we uiteraard niet omdat er wel problemen lijken te zijn de je (onverdeelde) aandacht nodig hebben.


Als ik in quarantaine (5 dagen) moet in de kliniek, moet ik dan de hele dag binnen blijven?

Nee. Het terrein is groot genoeg om naar buiten te gaan en gescheiden te blijven van andere cliënten die behandeld (gaan) worden.

Kan ik gelijk worden opgenomen na de intake?

Nee. Er zal eerst toestemming gevraagd moeten worden aan je verzekeraar. Deze wil graag een goed onderbouwd behandelplan mét nazorg zien. Het duurt minstens het 10 werkdagen voordat een verzekeraar antwoordt, meestal langer en soms staat de verzekeraar überhaupt geen opname in het buitenland toe. In het laatste geval zul je voor een opname in Nederland moeten kiezen.

Is de nazorg verplicht?

Ja. De verzekeraar eist dit van jou (anders krijg je geen toestemming voor opname) en Good Hope onderschrijft het nut van nazorg. Na terugkeer van een opname van 6 weken in Zuid- Afrika begint je herstel pas: Hoe ga je het net geleerde verder oppakken in je eigen omgeving met alle verleidingen, vrienden, negatieve (conflict!) en positieve (feestje!) emoties? Hier kun je alle ondersteuning bij gebruiken die je kunt krijgen. Het zou zonde zijn van gezondheid, geld en moeite als je na 6 weken je verslaving weer zou oppakken. Good Hope biedt nazorg en begint al met het bouwen aan jouw niet gebruikende netwerk bij aankomst in kliniek. Nazorg bestaat uit minimaal 1 per week een sessie met een psycholoog (online) en het bezoeken van meerdere meetings per week en het hebben van een sponsor. We zijn er allemaal graag voor jou – gebruik ons!

Hoe regel ik de reis van en naar de kliniek?

Je casemanager overlegt altijd met je: Wanneer kun je gaan? Is er plek op die datum? Good Hope regelt jouw vliegticket, je betaalt daarvoor een eigen bijdrage welke niet gerestitueerd wordt. In Nederland zorg je zelf voor benodigde testen en vervoer naar vliegveld. Vanaf het vliegveld van Kaapstad word je gehaald en gebracht en worden de benodigde testen geregeld (Covid).


Voorwaarden opname Rustenburg

Neem bij twijfel altijd contact op met Good Hope!

 

Toelatingscriteria:

  1. 18 jaar of ouder
  2. De Engelse taal behoorlijk machtig zijn – de groepen worden in het Engels gegeven. Nederlandse cliënten worden geholpen met vertaling indien nodig; een deel van het personeel spreekt Zuidafrikaans, een taal die verwant is aan het Nederlands.
  3. Diagnose van verslavingsstoornis aan middelen/gokken/ seks/liefde/relatie
  4. Een tegelijkertijd(comorbiditeit)  aanwezig zijnde eetstoornis of psychiatrische stoornis is geen beletsel voor opname.
  5. Medisch stabiel. Rustenburg voorziet in een, indien nodig, medisch verzorgde detoxificatie. U dient fit genoeg te zijn om te kunnen vliegen.
  6. Psychiatrisch stabiel. U mag een psychiatrische aandoening hebben, deze dient voor opname stabiel te zijn. Er is een aparte volledig gecertificeerde psychiatrische afdeling aanwezig mocht u instabiel worden.

 

Rustenburg heeft alles in huis om u en uw medecliënten veilig en beschermd te behandelen.

 

Uitsluitingscriteria:

  • Jonger dan 18
  • Acute suïcidale gedachte of plannen
  • Acute psychose
  • Neiging tot uiting van (extreme) agressie of geweld dient vooraf te worden beoordeeld door behandelaar in Nederland om vast te stellen of behandeling mogelijk is

 

Neem bij twijfel altijd contact op met Good Hope! 

 

+31 6 27974452

+31 20 3085711

Voorwaarden opname Rustenburg

Download de pamflet en lees meer over Rustenburg; een kliniek die behandeling biedt voor middelengebruik en andere verslavingsstoornissen. 

Privacy Statement

Deze verklaring dient ter verduidelijking van rechten van cliënten over alle door Good Hope Health Care B.V. verzamelde gegevens aangaande cliënt. Deze verklaring is opgesteld in opdracht van en goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

Leveringsvoorwaarden

Good Hope conformeert zich aan de leveringsvoorwaarden zoals deze zijn geformuleerd in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg. Download het document voor een compleet overzicht van de leveringsvoorwaarden.

Wat Onze Cliënten Te Zeggen Hebben