Good Hope Health Care BV is een WTZI-geregistreerde GGZ-dienstverlener.

Verslavingskliniek en ambulante zorg

Gespecialiseerde

Verslavingszorg

We zullen u helpen de weg naar uw herstel te vinden.

Het begint allemaal wanneer u om hulp vraagt.

PLAN EEN INTAKEGESPREK

Voor jezelf | Voor een geliefde | Gewoon geïnteresseerd

GOOD HOPE AFKICKKLINIEK BIEDT HOOP

Drugsverslaving en alcoholverslaving zijn problemen die de nodige uitdagingen met zich meebrengen met het behandelen.  Good Hope is toegewijd aan het bieden van behandelingen die effectief zijn en die terugvalpercentages verminderen.  Niet alle drugsgebruikers zijn drugsverslaafd en slechts 10% van de regelmatige drinkers kan worden omschreven als alcoholist. De meeste cliënten die contact opnemen met Good Hope voor hulp zijn zich bewust van de uitdagingen die ze hebben met middelengebruik. Het is een probleem dat ontstaat doordat ze moeite hebben om hun gebruik onder controle te houden, ondanks de steeds toenemende complicaties die het gebruik met zich meebrengt.

 

We noemen dit verslaving. Dat is het probleem dat we behandelen.

Het kan heel moeilijk zijn om onderscheid te maken tussen recreatief drugsgebruik, drugsmisbruik en drugsverslaving, omdat ze er allemaal hetzelfde uitzien. Het zijn alleen de verslaafden die behandeling nodig hebben. Good Hope heeft de ervaring om verslaving te diagnosticeren en te identificeren, maar dat is slechts de helft van het probleem. Een succesvolle behandeling is de echte uitdaging in een afkickkliniek.

Veel instellingen bieden allerlei wonderbaarlijke behandelingen aan en op hun websites staan grote zwembaden, lekker eten, een luxe levensstijl en allerlei andere dingen om u van uw primaire probleem af te leiden en u naar hun diensten te lokken. We noemen dit afkicktoerisme en het resultaat is in de meeste gevallen onsuccesvol. Good Hope is trots op het verstrekken van effectieve, gepersonaliseerde gerichte behandeling. Het effectief behandelen van uw probleem is onze primaire interesse.

 

Er is geen universele overeenstemming over de beste manier om verslaving te behandelen. Sommige programma’s richten zich op schadebeperking, terwijl anderen abstinentie als doel hebben. Bij Good Hope beschouwen we onthouding als de veiligste weg uit de verslaving, omdat de meeste mensen tegen de tijd dat ze ons bellen, al schadebeperkende strategieën hebben geprobeerd zonder succes. Bij Good Hope is de behandeling gebruiksvriendelijk, gemakkelijk te begrijpen en heel duidelijk in onze doelen en doelstellingen. Het behandelteam is ervaren, doelgericht en biedt een programma dat consequent succesvolle resultaten oplevert.

Wat maakt Good Hope anders dan alle andere afkickklinieken in Zuid-Afrika?  Ten eerste, onze missie is om zeer persoonlijke aandacht te geven aan elke cliënt. Iedereen beweert persoonlijke aandacht te geven, maar bij Good Hope is het een deel van onze missie. Wij waarderen de zorg voor de patiënt boven de winst van het bedrijf en onze filosofie is “een patiënt voor het leven”. Good Hope zal u niet in de steek laten wanneer het opnieuw uitdagend wordt en er een kans op een terugval is. Wij willen doorgaans betrokken blijven en dus niet alleen als een eenmalige behandeling service. Om dit te bereiken heeft Good Hope het volledige spectrum van therapeutische diensten die aan al uw behoeften voldoen tijdens uw reis naar herstel.

 

Een ander dilemma op het gebied van verslavingszorg is of verslaving moet worden geïdentificeerd aan de hand van de middel(en) en/of het gedrag van keuze of dat er een overkoepelende aandoening is die verslaving wordt genoemd, wat suggereert dat iemand met het probleem gevoelig is voor alle middelen en risicogedrag. Men denkt dat iemand met een vastgestelde stoornis in het gebruik van alcohol veilig benzodiazepine kan nemen en cannabis kan nuttigen. Bij Good Hope zijn we er niet van overtuigd dat dit juist is en we adviseren dat iemand met een verslaving alle bewustzijns veranderende middelen moet vermijden en waakzaam moet blijven met stemming veranderend gedrag.

Veel mensen met verslavingsstoornissen hebben ook emotionele of mentale stoornissen. We noemen ze co-morbide aandoeningen. Ze kunnen variëren van angst en depressie tot PTSS of complexere problemen zoals persoonlijkheidsstoornissen, bipolaire stoornissen of zelfs schizofrenie. Deze aandoeningen compliceren het verslavingsprobleem op twee manieren – of ze maken een succesvolle behandeling erg moeilijk omdat ze het proces belemmeren of ze maken duurzaam herstel erg fragiel omdat ze het proces ondermijnen. In het belang van de medische integriteit accepteren we alleen cliënten die mentaal stabiel zijn en van wie we denken dat ze baat kunnen hebben bij het programma. We beweren niet dat we alles en iedereen kunnen behandelen.

Een belangrijk onderdeel van elk behandelingsprogramma is de fase nadat de behandeling is afgerond. De behandeling kan klinisch of ambulant zijn, afhankelijk van de behoeften van de cliënt en de ernst van de verslaving. Wij noemen de fase na afloop van de behandeling gecontinueerde zorg en proberen de term ‘nazorg’, de meer gangbare omschrijving, te vermijden. De term nazorg impliceert dat het behandelingsproces doorgaat, alleen nu in een minder gestructureerde omgeving. Veel cliënten zien gecontinueerde zorg als een extra optie, maar wij beschouwen de fase na de primaire behandeling als een integraal onderdeel van het proces. Het terugvalpercentage is aanzienlijk lager bij cliënten die in ons systeem van gecontinueerde zorg blijven.

Good Hope biedt diverse mogelijkheden aan ondersteunende diensten voor gecontinueerde zorg. Dit omvat de groeps- en individuele begeleiding. We hebben een speciale herstelbegeleiding voor cliënten die persoonlijke ondersteuning nodig hebben bij het re-integreren in een functionele manier van leven. Voor degenen die behoefte hebben aan een safe house onderhoudt Good Hope een relatie met een aantal gerenommeerde safe houses en ondersteunen we onze cliënten bij het verkrijgen van een WMO-financiering.

 

Terugval bij verslaving kan onderdeel van de realiteit zijn, maar hoeft geen ramp te zijn. Het kan het begin zijn, maar niet het einde, dus het moet zorgvuldig worden opgevolgd. Good Hope is zich hier zeer van bewust en we bieden een speciale terugval service om onze cliënten te helpen.

U kunt gerust Good Hope vertrouwen voor de behandeling van uw verslaving, omdat we vertrouwen op onszelf om het beste te doen in uw belang.

Waarom niet vandaag een afspraak maken?

Wil je meer informatie over onze verslavingszorg en hoe wij je kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact met ons op via de telefoon, of vul onderstaand formulier in.