Good Hope Health Care BV is een WTZI-geregistreerde GGZ-dienstverlener.

Good Hope GGZ, ook voor hulp bij medicijn verslaving

Verslaafd aan medicijnen?

Hoewel verslaving vooral met alcohol en drugs wordt geassocieerd, komt het ook voor dat mensen verslaafd aan medicijnen raken. De kans dat een medicijn verslavend is, is met name aanwezig bij pijnstillers, slaapmedicatie en kalmeringsmiddelen. Wat een dergelijke verslaving extra wrang maakt, is dat vaak op doktersadvies met het gebruik van medicijnen wordt begonnen. Hebt u een medicatie verslaving en wilt u stoppen met medicijnen? Dan kunt u terecht bij de afkickkliniek medicijnen van Good Hope GGZ.

Definitie en oorzaak​

Een verslaving aan medicijnen lijkt erg op andere verslavingen. U heeft het idee niet meer zonder een bepaald middel te kunnen om zich goed te voelen en hebt steeds meer nodig om hetzelfde effect te bereiken. Het resultaat is dat uw lichaam afhankelijk wordt van medicijnen en u er niet meer of maar heel moeilijk mee kunt stoppen. Meestal ontwikkelen mensen geleidelijk een verslaving aan medicatie. De verslaving kan ontstaan als men gedurende langere tijd medicijnen gebruikt, bijvoorbeeld tegen pijn of slapeloosheid. Het gebeurt ook wel dat iemand tijdelijk medicatie nodig heeft en daar naderhand mee doorgaat vanwege de bijeffecten. In dat geval is er sprake van een geestelijke verslaving.

Symptomen van verslaving medicatie

Naast lichamelijke gewenning of psychische afhankelijkheid zijn er andere indicaties die erop wijzen dat iemand verslaafd aan medicijnen is. De verschijnselen wisselen per medicijn, maar kunnen bestaan uit stemmingswisselingen, nervositeit, moeite met zich concentreren, geheugenverlies, verminderde emoties, slapeloosheid, depressieve gevoelens, prikkelbaarheid, angst en verwardheid. Andere symptomen waaruit blijkt dat een medicijn verslavend is, zijn ontwenningsverschijnselen als u probeert te stoppen met het gebruik. Dit uit zich doorgaans in lichamelijke reacties, zoals transpireren, trillen, misselijkheid of braken. Wat verslavende medicijnen met lichaam en geest doen is voor iedereen verschillend. Het heeft onder meer te maken met hoelang iemand een middel gebruikt, de toegediende dosis en om welke medicatie het gaat.

Hoe vaak komt medicijn verslaving voor?

Hoe verslavend medicijnen zijn is dus grotendeels afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden. De lichamelijke of geestelijke klachten die aan het medicijngebruik ten grondslag liggen zijn daarbij medebepalend. Evengoed komt medicatie verslaving vaker voor dan wordt gedacht. Nederland telt meer dan een half miljoen medicijnverslaafden. Dit hoge aantal wordt veroorzaakt door de relatief gemakkelijke verkrijgbaarheid van verslavende medicijnen en het feit dat men ze niet tot de traditionele drugs rekent. Om die reden wordt een verslaving medicatie doorgaans als minder ernstig beschouwd. Daarbij wordt echter vergeten dat het langdurig gebruik ervan tot vergelijkbare klachten en problemen kan leiden als een alcohol- of drugsverslaving.

Wat zijn de meest verslavende medicijnen?

Mensen kunnen aan uiteenlopende soorten medicijnen verslaafd raken, maar sterke pijnstillers en slaap- en kalmeringsmiddelen vormen het grootste risico. Tot de meest verslavende pijnstillers behoren oxycodon, fentanyl, tramadol en morfine. De afgelopen tien jaar zien we in Nederland vooral een groeiend aantal verslaafden aan pijn onderdrukkende middelen. In de groep meest verslavende medicijnen met een rustgevende, kalmerende of ontspannende werking voeren diazepam (Valium), lorazepam, oxazepam en alprazolam (Xanax) de lijst aan. Een medicijn als Ritalin, dat de mentale focus en aandacht verbetert, kan ook een verslavende werking hebben. Overigens is het niet zo dat het verslavingsrisico bij pijnstillers altijd groter is dan bij slaap- en kalmeringsmiddelen. Zowel bij oxazepam als morfine kan bij dagelijks gebruik namelijk binnen een paar weken een medicijn verslaving ontstaan.

Professionele hulp van afkickkliniek medicijnen

Ongeacht het middel dat men gebruikt, is zelfstandig stoppen met verslavende medicijnen voor veel mensen bijzonder moeilijk. Hulp van buitenaf is daarom vaak hoognodig. Wanneer u of iemand in uw omgeving te maken heeft met een medicatie verslaving is afkicken van medicijnen via Good Hope goed mogelijk. De behandeling is afhankelijk van uw situatie en de mate van verslaving. Indien nodig kunnen we bijvoorbeeld kiezen voor opname in een afkickkliniek medicijnen. Uiteraard doen we dat altijd in overleg met u. Onze hulp beperkt zich niet alleen tot klinische opname, want Good Hope kan tevens een ambulant behandelprogramma voor u opstellen. Neem contact op voor een intakegesprek als u verslaafd aan medicijnen bent.