Good Hope Health Care BV is een WTZI-geregistreerde GGZ-dienstverlener.

Hulp bij eetverslaving

Hulp bij eetverslaving behandeling

Een eetverslaving of eetstoornis kan zich op meerdere manieren uiten. Je kunt bijvoorbeeld een grote behoefte hebben aan eten of juist zo min mogelijk voedsel tot je willen nemen. Als je eet verslaafd bent kan dit dus zowel tot overgewicht als ondergewicht leiden. Om van een chronische eetstoornis af te komen, is professionele hulp vaak onmisbaar. Good Hope voert behandelingen voor allerlei soorten verslavingen uit, waaronder ook voedselverslaving.

Wat is een verslaving aan eten?

We eten allemaal meerdere keren per dag. Soms wat meer, soms wat minder en ook hoeveel keer per dag we eten is bij iedereen verschillend. Wanneer het duidelijk ontbreekt aan een gezonde relatie met eten spreken we van een stoornis of verslaving. Verslaafd zijn aan eten is te vergelijken met andere verslavingen. Net als bijvoorbeeld gameverslaving gaat het gepaard met compulsief en moeilijk beheersbaar gedrag. In dit geval ontwikkelt iemand echter een obsessie voor eten of niet eten.

Verschillende soorten voedselverslaving

Verslaving aan eten kent diverse vormen. Bij anorexia nervosa is iemand bang om dik te worden. Het resultaat is dat zo min mogelijk wordt gegeten, met als gevolg lichamelijke en soms geestelijke problemen. Mensen met boulimia nervosa wisselen periodes van vasten of weinig eten af met momenten dat men van zichzelf juist heel veel mag eten. Deze eetstoornis gaat gepaard met het idee dat men direct weer van het voedsel af moet door dit uit te braken. Een binge eating disorder is vergelijkbaar met boulimia nervosa. Hierbij heeft iemand oncontroleerbare eetbuien, maar blijft het braken achterwege. Mensen die hieraan lijden zijn vaak verslaafd aan vet eten en krijgen op den duur te maken met ernstig overgewicht. Orthorexia is juist een doorgeschoten obsessie voor gezond voedsel. Iemand met orthorexia legt zichzelf een bovenmatig streng dieet op. Onder meer conserveringsmiddelen, zout, suiker en vet worden gemeden, waarbij het gevaar bestaat dat men te weinig essentiële voedingsstoffen binnenkrijgt.

Symptomen bij een eetverslaving of eetstoornis

Er zijn diverse indicaties die erop wijzen dat iemand vatbaar is voor een eetstoornis of -verslaving of al heeft ontwikkeld. Wanneer je verslaafd bent aan eten is dit te herkennen aan verschijnselen als:

Een algemeen kenmerk is dat de hele dag in het teken staat van eten. Bijvoorbeeld het overslaan van maaltijden, het voor zich uitschuiven van eetmomenten of constante en dwangmatige overconsumptie.

Wat zijn de mogelijke oorzaken?

Hoewel bij buitenstaanders wel het idee leeft dat een eetstoornis met ontevredenheid over het uiterlijk of lichaam te maken heeft, is dit niet per definitie zo. Bij sommige gevallen van met name anorexia nervosa kan dit weliswaar een belangrijke aanleiding zijn, maar doorgaans spelen andere redenen een rol. Niet zelden moet de oorzaak van een verslaving aan eten worden gezocht in emotionele factoren, zoals stress, frustratie, teleurstelling of ontevredenheid. Voedselverslaafden bestrijden deze gevoelens met eetbuien, zeker wanneer men alleen is of op zichzelf woont. Het excessieve eetgedrag brengt vaak gevoelens van spijt, schaamte, wanhoop en/of boosheid met zich mee. Dit kan op zijn beurt dan weer resulteren in boulimia nervosa. Een eetstoornis of -verslaving hangt meestal dus samen met meerdere zaken, zodat al snel een moeilijk te doorbreken vicieuze cirkel ontstaat.

Hoe weet ik of ik verslaafd aan eten ben?

Wanneer de eerder vermelde symptomen rond eetgedrag je bekend voorkomen, is er een gerede kans dat je te maken hebt met een voedselverslaving. Om erachter te komen of je een gangbaar eetpatroon hebt of te veel of juist te weinig eet kun je een online eetstoornis-test doen.

Hoe wordt een eetverslaving behandeld?

Bij het behandelen wordt een intensief programma van enkele maanden of soms jaren gevolgd. De behandeling is afhankelijk van de aard van de eetstoornis. Overgewicht moet immers anders worden aangepakt dan ondergewicht. Bovendien is ook het effect op het lichaam in beide gevallen verschillend. Afgezien daarvan kan een verslaving aan voedsel leiden tot geestelijke klachten. Als dat het geval is, is psychische hulp eveneens nodig. Het bestrijden van eetstoornis of -verslaving betekent ook het herprogrammeren van onze hersenen. Wanneer iemand bijvoorbeeld verslaafd is aan vet eten komen bij het nuttigen daarvan bepaalde stoffen in de hersenen vrij. Een eetverslavingsbehandeling leert je deze prikkels te negeren en een gezonde relatie met voedsel te ontwikkelen.

Van je eetstoornis afkomen via Good Hope

Als eten je gedachten van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat beheerst, kan er sprake zijn van een eetstoornis. Vermoed je dat je eet verslaafd bent, dan is het belangrijk snel aan een behandeling te beginnen. Good Hope biedt ambulante en klinische behandelmethodes aan. Neem contact op voor een intakegesprek, zodat we een op jouw situatie toegespitst programma kunnen opstellen.