Codependentie
maakt je bewust té afhankelijk

inleiding

Codependentie

Behandeling

Wanneer je je in een relatie té afhankelijk van je partner opstelt, is er sprake van een codependente relatie. Codependent gedrag vindt doorgaans over een langere periode plaats en ontstaat niet zomaar. Vaak zijn factoren uit de jeugd- en kindertijd aan te wijzen als oorzaak van de codependency zoals die zich op latere leeftijd openbaart. Hoewel co-dependentie vooral voorkomt bij vrouwen, kunnen ook mannen er het slachtoffer van worden. Verkeer je een codependente liefdesrelatie en heb je hulp nodig? Dan kun je daarvoor terecht bij Good Hope GGZ.

INZICHT

Wat is

codependentie?

Het overafhankelijke gedrag van iemand met co-dependency kan zich op diverse manieren uiten.

In het algemeen komt het erop neer dat men zich in te grote mate aan de wensen en behoeften van de partner aanpast. Dit is geen bewuste keuze, maar een reactie op traumatische gebeurtenissen of omstandigheden die zich in het verleden tijdens de opvoeding of in de thuissituatie hebben voorgedaan. Codependentie komt meestal voor bij mensen met een laag of beperkt gevoel van eigenwaarde, die het lastig vinden om “nee” te zeggen.

 

De reden hiervan is de aanname dat dit de enige manier is om goedkeuring en waardering van de ander te krijgen. In het geval van co-dependentie is dit dus degene met wie je een liefdesrelatie heeft. Het resultaat is echter dat je afhankelijk wordt van de bevestiging van de partner om een positiever zelfbeeld te krijgen. Daarnaast gaat het ten koste van je eigen gevoelens en behoeftes. Uiteindelijk veroorzaakt codependency dan ook veel schade en kost het meer dan dat het oplevert.

De tekens herkennen

Codependentie

bij jezelf herkennen

Het is niet voor iedereen even gemakkelijk te herkennen of er sprake is van een co-dependent patroon. Meestal stel je je binnen een relatie automatisch op een bepaalde manier op en denk je niet bewust over het gedrag na. Bij codependentie gaat het niet zelden om zichzelf aangeleerd gedrag. Al in de kinderjaren zijn de eigen emoties ondergeschikt geraakt aan die van anderen. Op latere leeftijd wordt dit geprojecteerd op de liefdespartner. Dit kan gemakkelijk uitmonden in een ongezonde relatie met verstoorde onderlinge verhoudingen, waarin men fysiek, emotioneel en geestelijk wordt uitgebuit. Iemand die dit gedrag vertoont, jaagt een vorm van goedkeuring na die in de praktijk niet kan worden geboden. Codependentie kan daardoor het begin zijn van andere problemen, zoals verlatingsangst, een relatieverslaving of zelfs een burnout.

ketamine verslaving

Symptomen van

co-dependency

Er zijn diverse indicaties en gedragspatronen die erop wijzen dat je in je relatie mogelijk codependent bent. De meest voorkomende daarvan zijn:

 

 • Angst om je partner teleur te stellen;
 • Het vermijden van confrontaties met je partner;
 • Je past jezelf automatisch aan de ander aan;
 • Je cijfert jezelf vaak weg;
 • Negatief zelfbeeld;
 • Weinig of geen binding met je eigen gevoelens;
 • Moeite om grenzen aan te geven en aan te houden;
 • Je hebt het idee dat je alleen met een partner gelukkig kunt zijn.

Zijn meerdere van deze symptomen op jou van toepassing? Dan heb je waarschijnlijk te maken met co-dependentie.

oorzaken van een codependency verslaving

Ontstaan van codependentie

en mogelijke oorzaken

Codependency is veelal terug te voeren op de kinder- en jeugdjaren van de mensen die hieraan lijden. Een oorzaak kan zijn dat een van de ouders te hoge eisen stelde aan hoe het kind zich gedroeg en uitte of hoe het op school presteerde. Ook is het mogelijk dat er sprake was van emotionele belasting of verwaarlozing. Bijvoorbeeld doordat de ouders, familieleden of verzorgers te weinig hebben laten zien dat de gevoelens van het kind belangrijk zijn en te weinig oog hadden voor diens emoties en behoeften. Een kind creëert dan soms een overlevingsstrategie die ten doel heeft om toch de ontbrekende aandacht en bevestiging van de opvoeders te krijgen. De ontwikkeling en erkenning van de persoonlijke gevoelens blijft in dat geval achter. Mishandeling of misbruik kan op latere leeftijd eveneens codependentie tot gevolg hebben. Overigens zijn er tevens andere mogelijke oorzaken, zoals:

 

 • Verslaafde ouder of ouders tijdens de kindertijd;
 • Psychische problemen binnen het gezin; 
 • Als kind of puber veelvuldig gepest zijn, bijvoorbeeld op school.

 

Hoewel bovenstaande factoren vaak een rol spelen, komt het ook voor dat mensen met een ogenschijnlijk probleemloze kindertijd en jeugd later te maken krijgen met codependency. Verder is het niet zo dat de genoemde oorzaken onvermijdelijk tot codependente liefdesrelaties leiden.

link met ANDERE VERSLAVINGEN

Verschil codependentie

en relatieverslaving

Mensen met codependent gedrag vertonen qua symptomen veel overeenkomsten met relatieverslaafden. Wie co-dependency heeft, is echter niet automatisch relatieverslaafd, terwijl dit andersom doorgaans wel het geval is. Iemand met een relatieverslaving heeft het idee niet zonder die specifieke partner te kunnen leven. Als de relatie wordt beëindigd of een mindere periode doormaakt, treden er ontwenningsverschijnselen op. Indien deze sterk genoeg zijn of lang genoeg aanhouden, keert de relatieverslaafde meestal weer terug naar de desbetreffende partner. Dit terwijl men zich doorgaans realiseert dat het geen gezonde of gelijkwaardige verhouding is, die vaak ten koste gaat aan het eigen welzijn. Het is echter moeilijk om emotioneel los te komen van de partner, zodat het weer beginnen van de relatie de meest logische en geruststellende stap is. Wanneer je zowel co-dependent als relatieverslaafd bent, kom je dus al snel in een ongezonde vicieuze cirkel terecht.

behandelingsopties

Hulp om codependency

te doorbreken

Stel je je in je liefdesrelatie te afhankelijk of zelfs overafhankelijk op en brengt dat problemen met zich mee? Dan heb je wellicht codependentie en doe je er goed aan om hulp te zoeken. Dat kan bij Good Hope. We bieden uiteenlopende therapieën aan om jezelf blijvend te veranderen. Co-dependent gedrag is uitstekend te behandelen en het is nooit te laat om er iets aan te doen. Herstel betekent een enorme stap op weg naar een beter uitgebalanceerd liefdesleven.

Residentiële behandelingsprogramma's

Good Hope is een partnerschap aangegaan met de Rustenburg Clinic in Zuid-Afrika, waar zeer nuttige residentiële behandelingsprogramma’s worden aangeboden. Als je last hebt van codependentie, kan je dit beter aanpakken als je uit de dagelijkse leven wordt gehaald en in een voorziening geplaatst wordt waar je geholpen wordt om om je impulsen te begrijpen en in te tomen. De behandelingen voor codependentie zijn met name gericht op het verhogen van eigenwaarde en inzicht te verkrijgen in de onderliggende oorzaken van het afhankelijke gedrag naar de ander. 

Therapie of counseling

Counseling- en therapiesessies kunnen heel succesvol zijn omdat het de bedoeling is om bepaalde hechtings-, traumatische en psychische problemen die je mogelijk hebt aan te pakken. Via counseling kan je de triggers van je gedrag vinden, en leren hoe je dit gedrag op een gezonde manier verandert. Het helpt ook om bepaalde onderliggende psychologische problemen aan te pakken. Daarnaast is het zeer aanbevolen om lid te worden van een gesloten groep om duurzaam van je codependent gedrag te herstellen.

groepssessies tijdens afkick traject

12 Stappen herstelprogramma

Er zijn 12 stappenprogramma’s op maat voor mensen die hulp nodig hebben voor hun codependentie. Het zijn dezelfde als voor een relatieverslaving omdat de behoeften gelijkaardig zijn. Ze volgen allebei hetzelfde model dat voor drugs- en alcoholverslavingen wordt gebruikt en kan helpen om het destructieve gedrag te stoppen. .

een gelukkiger leVen

Zet de eerste

stap naar herstel

Good Hope staat voor uitgebreide programma’s met een brede aanpak. Zo nodig kijken we ook naar eventuele andere psychische klachten. Als je daar behoefte aan hebt, kan je worden opgenomen in een afkickkliniek, maar een ambulante behandeling behoort eveneens tot de mogelijkheden. Uiteindelijk gaat het om jou en hoe we jouw codependentiepatronen het meest effectief doorbreken. Neem contact op voor een intakegesprek op ons kantoor in Amsterdam. Dit kan via de website of door te bellen.