Afkicken GHB

inleiding

Afkicken van

GHB

GHB is een drug die in hoge mate verslavend is. Het gevolg hiervan is dat afkicken van een GHB verslaving meestal gepaard met heftige ontwenningsverschijnselen. Voor langdurige gebruikers is opname in een GHB kliniek daarom het best.

 

Thuis van GHB afkicken is vrijwel onmogelijk gezien de psychische en fysieke ontwenningsverschijnselen. Bij Good Hope GGZ kunnen mensen met een GHB verslaving terecht voor klinische behandelingen.

Lachgas verslaving

INZICHT

Veelvoorkomende

afkickverschijnselen GHB

Wie GHB gebruikt ervaart vooral een grote psychische afhankelijkheid. Bij elke nieuwe dosis zal bijvoorbeeld meer nodig zijn om hetzelfde effect te bereiken. Maar behalve voor de geest zijn de gevolgen van een GHB verslaving ook voor het lichaam ingrijpend. Stoppen met GHB uit zich daarom niet alleen in psychische ontwenningssymptomen. Naast sombere en depressieve gedachten, angst, nervositeit, slaapproblemen, hallucinaties en psychotische ervaringen kunt u bij afkicken GHB te maken krijgen met spierpijn, stuiptrekkingen, zweetaanvallen, trillen en epileptische episodes. De aard, intensiteit, duur en ernst van ontwenningsverschijnselen GHB verschillen per persoon. Over het verloop van het afkickproces valt van tevoren dus weinig te zeggen.

Hulp

Hulp bij afkicken

van GHB

Door de wisselende afkickverschijnselen GHB en het feit dat de drug zeer verslavend is, brengt op eigen kracht stoppen vaak de nodige risico’s met zich mee. Zeker wanneer u gedurende langere tijd dagelijks GHB heeft gebruikt, zult u veel onthoudingsklachten ondervinden. Doordat gebruikers er ook geestelijk afhankelijk van zijn, bestaat er bovendien een aanzienlijke kans op terugval in het gebruik van GHB. Om veilig en blijvend van uw verslaving af te komen, moet afkicken daarom bij voorkeur onder professionele begeleiding gebeuren.

ambulant of klinisch afkicken

GHB afkicken thuis of in kliniek

Afhankelijk van hoelang u al verslaafd bent, volgt u bij Good Hope GGZ een afkickprogramma thuis of in een GHB kliniek. In beide gevallen krijgt u ondersteuning van ervaren counselors. In uw thuisomgeving afkicken van GHB betekent dat uw werk en dagelijkse leven gewoon kunnen doorgaan, want het ambulante behandelproces vindt grotendeels online plaats. Voor het afbouwen van een GHB verslaving kan het evenwel ook nodig zijn dat u uit uw sociale kring en privésituatie wordt gehaald. Externe factoren kunnen er namelijk een bijkomende oorzaak van zijn dat stoppen met gebruik niet of moeilijk lukt. Een klinische behandeling om van uw GHB verslaving af te kicken is dan aan te raden.

locaties

Good Hope-locaties

voor stoppen met GHB

Good Hope GGZ beschikt over meerdere locaties voor klinische opname. Onze GHB klinieken zijn gevestigd bij Kaapstad in Zuid-Afrika. U verblijft hier in een gesloten en professionele omgeving, waar individuele behandelingen en groepstherapieën worden gegeven. Het afkickprogramma neemt enkele weken in beslag en richt zich op hulp bij afkickverschijnselen GHB en een volledig herstel. In de GHB kliniek staat zeven dagen per week een ervaren team voor u klaar met de zorg en ondersteuning die u nodig hebt.

Nazorg

Nazorg bij

afkicken GHB

Aansluitend op uw verblijf in de GHB kliniek kunt u in Nederland gebruikmaken van ons aftercare-programma. Nazorg vindt plaats op ons hoofdkantoor in Amsterdam in de vorm van persoonlijke begeleiding en wekelijkse bijeenkomsten. Hierbij leren we u, na het afkicken van GHB, hoe om te gaan met triggers en terugval. Zo helpen wij om definitief de verslaving onder controle te houden.

Neem voor GHB afkicken contact op met Good Hope GGZ. Gezien het gevaar van ontwenningsverschijnselen bij het stoppen met GHB is ambulante behandeling niet mogelijk. In overleg met u geven wij uw klinische behandeling vorm.

begin aan een gezond en gelukkig leven

Pak je

leven terug