Hulp bij afkicken van alcohol

inleiding

Afkicken van

Alcoholverslaving

Door zijn algemene verkrijgbaarheid en legale status is alcohol een van de meest toegankelijke en meest geaccepteerde potentieel verslavende middelen. Stoppen met drinken kan daardoor bijzonder moeilijk zijn. En vanwege het gemak waarmee u het kunt kopen, ligt een terugval naar alcoholgebruik altijd op de loer. Afkicken van alcohol brengt bovendien allerlei onthoudingssymptomen met zich mee. Om een drankverslaving succesvol aan te pakken is hulp bij het afkicken van alcohol dan ook vaak onvermijdelijk.

INZICHT

Wat is

afkicken?

alcohol-addiction-treatment-tharagay-rehab-cape-town-alcoholism-symptoms.jpg

‘Afkicken’ is een term die wordt gebruikt als het minderen of stoppen met een verslavend middel gepaard gaat met bepaalde daaraan te koppelen verschijnselen. Deze kunnen lichamelijk en/of geestelijk zijn. Ontwenningsverschijnselen bij mensen die van alcohol afkicken ontstaan doordat lichaam en geest behoefte hebben aan het verslavende middel en moeten wennen aan het verdwijnen ervan uit het systeem. Welke symptomen men heeft, hoe intensief deze zijn en hoelang ze aanhouden verschilt per persoon. Dit heeft onder meer te maken met hoe gezond u bent, hoeveel alcohol u per dag drinkt en hoelang u al verslaafd bent. De duur van de symptomen bij afkicken van alcohol varieert van een paar dagen tot ruim een week na het stoppen.

Hoe kan ik het best

afkicken van alcohol?

Afkomen van alcohol kan op verschillende manieren. Wat de beste aanpak is, is voor iedereen anders. Het hangt vooral af van uw situatie en de mate van verslaving. Daarom zijn er slechts algemene uitspraken over te doen. Bij sommigen levert online afkicken van alcohol bijvoorbeeld blijvend resultaat op, terwijl anderen juist meer baat hebben bij verslavingshulp in een afkickkliniek. Om tot professionele hulp bij de behandeling van alcoholverslaving te komen, moet eerst worden ingezien dat er een probleem is. Maar mensen die aan alcohol verslaafd zijn, zullen dat niet altijd toegeven. Tot de kenmerken van alcoholverslaving behoren onder andere het wijzen naar externe oorzaken of zoeken naar andere excuses voor het drinkgedrag, stemmingswisselingen, slecht eten, vergeetachtigheid, verminderde concentratie, vaak ziek, steeds grotere alcoholtolerantie, het laten versloffen van andere aspecten van het leven en minder contact met vrienden, familie en bekenden.

alcohol-addiction-treatment-tharagay-rehab-cape-town-alcoholism-symptom-1.jpg

Ontwenningsverschijnselen

afkicken alcohol

Wanneer een verslaafde de noodzaak inziet om van alcohol af te komen, ervaart deze tijdens het ontwenningsproces diverse symptomen. Het meest voorkomend zijn zweten, slecht slapen en daaruit voortvloeiende vermoeidheid, een onrustig gevoel, trillende handen, spierkrampen en last van brandend maagzuur. Andere symptomen bij alcohol afkicken zijn epileptische aanvallen en delirium tremens. Dit laatste wordt veroorzaakt door de psychische tolerantie die zware drinkers ontwikkelen. Bij een alcoholist die stopt met drinken kunnen daardoor hallucinaties, paranoia en desoriëntatie optreden. Delirium tremens komt niet zo vaak voor en is meestal van korte duur. Het kan echter wel gevaarlijk zijn en op voorhand valt niet te voorspellen in hoeverre u ermee te maken krijgt. Mede daarom is het aan te raden om voor afkicken van alcohol goede begeleiding en ondersteuning te vinden.

Afkicken alcohol met

hulp van Good Hope

Afgezien van de eventuele gevolgen van ontwenning is stoppen met alcohol iets wat de meeste mensen veel moeite kost. Ook om die reden is in veel gevallen professionele hulp bij afkicken van alcohol nodig. Good Hope maakt gebruik van diverse behandelingen om uw alcoholverslaving achter u te laten. Wij bieden onder andere zelfhulpprogramma’s aan, die u volledig online kunt volgen. Naast online afkicken is klinische behandeling mogelijk. Dit heeft als voordeel dat u in een andere omgeving verblijft, wat een extra stimulans is om af te kicken. In een Good Hope-kliniek staan bovendien zeven dagen per week counselors voor u klaar. Neem contact op met Good Hope als u via een online behandeling of klinische opname wilt afkomen van uw alcoholverslaving.

een gezonder, gelukkiger leven

Pak je leven

terug op